Strādājam līdz 18:00
Strādājam līdz 18:00

Privātuma politika


1. Privātuma politika


1.1 SIA "Autopole" (turpmāk – Pārzinis), tīmekļa vietnē www.bossauto.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).


1.2. Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.


1.3. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, ar mērķi, sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju.


1.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).


2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija


2.1. Pārzinis ir SIA Autopole, adrese: Valmieras nov., Valmiera, Rīgas iela 62, LV-4201, reģ.nr. 44103126147, mājaslapa – www.bossauto.lv, e-pasts - info@bossauto.lv, tālrunis – +371 290 01313. bossauto.lv vietnē visus datus apstrādā un glabā SIA Autopole. Klients dod savu piekrišanu datu apstrādei.


3. Apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats


3.1. Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus, fotogrāfijas utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, mēs saglabājam un izmantojam šo informāciju šādiem mērķiem: lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu; lai ļautu mūsu speciālistiem ar Jums sazināties, lai sniegtu Jums informāciju un atbildētu uz jūsu jautājumiem;lai dotu Jums iespēju sniegt Jūsu vērtējumu par sadarbību ar nozares speciālistiem;lai mēs spētu uzturēt efektīvu klientu datu bāzi un Jums nebūtu atkārtoti mums jāsniedz dažāda informācija;

lai, analizējot lapas apmeklētājus un viņu vēlmes, pieprasījumu vēsturi, mēs spētu piedāvāt arvien noderīgākus pakalpojumus savā platformā;


Pārbaudiet savas līzinga iespējas bezmaksas

Tas neuzliek Jums saistības!